Providing Free Web Pages for Churches, Ministries, and Charities Since 1995

Samoan Independent Seventh-Day Adventist Church

Gazelle Road, Glenfield • Sydney, NSW 2565 • Australia • 0416357904 • Other

Share Our Page

UA NA'O IESU E TE OLA AI!!

Matou te talitonu e le faaolaina se tasi i se lotu po'o se tapuaiga, po'o o se faifeau pe so'o se tasi lava.... ua na'o Iesu le puna o le Ola e faavauvau. Molimau lava le 1 Ioane 5:11,12: "o se ua ia te ia le Alo, ua ia te ia le Ola, a'o se e le o ia te ia le Alo, e le o ia te ia le Ola". Uso'e ua na'o Iesu lava... o lou talia Iesu ma faia lana finagalo, o le Ala lena e maua ai le Ola. Ioane 14:6, "o Iesu le Ala ma le Upu Moni ma le Ola e leai se atsi e ui atu i le Tama pe a le ui atu ia te ia" o Iesu lea. Amene. Ina ua maua le faaolataga ia Iesu, ona fiafia lea e faia le finagalo a Iesu. Ioane 14:15, molimau Iesu lava ia, "afai e te alofa mai ia te au, tausi mai a'u poloaiga", if you love me keep my commandments. Aisea? e le tausi tulafono e Ola ai, LEAI! ae ou te tausia tulafono ona o lo'u alofa ia Iesu ma moni lo'u alofa, e tatau ona faatino. Matou te taofia ma le maualuga le Feau o Agelu e To'atolu i le Faaaliga 14, ma o le Feau mulimuli lea i luga o lenei paneta. Ia faamanuia le Atua ia te oe ma lou suesue atili mo le Upu Moni A Iesu.

SISDAC SYDNEY

Afai e te fia vili mai ma faafesoatai matou nei ona e email lea i email addresses i luga. Pe e te vili mai i le numera cellphone lena i luga.

Update This Web Page

Take control of the web page by creating a user account now and using the CHURCH ID and PASSWORD assigned to you at the time the website was created to associate your web page with your new user account. If you have an existing user account, sign in and add the site to your account dashboard.

I Don't Remember Our ID/Password?

If you don't have the ID/Password combination for this page, please type the code '' below to have it sent to the e-mail address on file.

Map & Directions

Page Seen: 1,636 times

Our Services & Events

Sabbath services

8.30am - 3.00pm

Wednesday Prayer Meetings

6.30pm - 8.00pm

Churches here in Sydney are:

Auburn, Mount Druitt

Bankstown, Fairfield

8.30 - 3.00pm

Campbelltown, Maquarie Field

8.30 - 3.00pm

Merrylands

8.30 - 3.30pm

Our Staff

Pr L. Levae

Division Director • sisdac@start.com.au

Pr K. Su'a

Regional Director • sisdac@start.com.au

Pr M. Gaia

Minister of Religion • sisdac@start.com.au

A. Auimatagi-Feau

Minister of Relgion • shirleysonny@hotmail.com